ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน Soneva Kiri Job Fair
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน คูณสุระ ลิจุติภูมิ นายสถานี สถานีวิทยุ บมจ. อสมท เชียงใหม่ เนื่องด้วยโซเนวาคีรี รีสอร์ท จำกัด หนึ่งในรีสอร์ทหรู ระดับ 5 ดาวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ในเครือซิกส์เซ้นส์ ตั้งอยู่ที่เกาะกูด จังหวัดตราด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรับสมัครบุคลากร ภายใต้ชื่อ \"Soneva Kiri by Six Senses Job Fair\" โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ - เสาร์ที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรม Holiday Inn ห้องเม็งราย 1และเม็งราย 2 เวลา 10.00 – 18.00 น. การจัดงาน Soneva Kiri by Six Senses Job Fair ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดรับสมัครงานแบบสมัครด้วยตัวเอง (walk-in interview) และสามารถทราบผลภายใน 1 วัน โดยเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งว่างกว่า 30 อัตรา โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรมและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูรายละเอียดในโปสเตอร์รับสมัครงาน) เพื่อเป็นการเตรียมบุคคลากรที่มีคุณภาพสำหรับเริ่มงานในช่วงไฮซีซั่น และรองรับการเติบโตของโซเนวา คีรี รีสอร์ทในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรมรับสมัครบุคลากรข้างต้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงได้แนบข่าวประชาสัมพันธ์งานมาพร้อมกับจดหมายนี้ และขอความอนุเคราะห์ให้สถานีวิทยุ บมจ. อสมท เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายงานในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวอโนมา ชูสวัสดิ์) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอโนมา ชูสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-39 619 800 Email: hrm-kiri@sixsenses.com
โดย : อโนมา ชูสวัสดิ์
ข่าวเมื่อ : 14/11/11
วันสิ้นสุด : 14/11/11