**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 28 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 2100 หัวข้อ [ 162 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมชี้แจงโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานความปลอดภัยของประเทศไทย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ เปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชน ป.ป.ส.ภาค 5 เผยปัจจุบันภาคเหนือตอนบนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับการสถาปนาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว รวม 2,238 แห่ง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สถานศึกษาอาชีวะจังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าร่วมประกวด รวมกว่า 287 ผลงาน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง จัดงานประเพณีไหว้สา บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 120 ปี บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ โดยมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน เปิดโครงการอบรม “ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่” เพื่อให้เข้าใจและแก้ไขปัญหากองทุนเงินล้าน หลังจากที่มีกองทุนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 10,937 กองทุน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ... และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเชียงใหม่ และลุ่มน้ำเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมปัญหาการขาดแคลน การแย่งชิงน้ำ น้ำท่วม มลพิษทางน้ำ การบุกรุกและการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างแท้จริง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
พระสงฆ์อำเภอพร้าวนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปกป้องพื้นที่ป่าในเขตชุมชนต่างๆ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงาน "หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" และ "ลานสรวงข่วงศิลป์" ชมนิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ การผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงละครหุ่นมือ สาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงา ตุ๊กตาหุ่นสาย และลานกาดหมั้ว 22 – 24 พ.ย. 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะขั้นพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกผู้แทนในจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันในงาน มหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 29
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผจก.สนง.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เผยเตรียมจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรลตามรอยเท้าพ่อ ไปดูต้นตอแหล่งน้ำ ที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า" ในรูปแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติผ่านป่า ,ภูเขา ,ทุ่งหญ้า ระยะทาง 14.5 และ 6 กิโลเมตร วันที่ 3 ธ.ค.นี้ ที่ บริเวณสันเขื่อนห้วยตึงเฒ่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เตรียมจัด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017” เทศกาลงานออกแบบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 ในบริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Crafted Life” นำเสนอการผสมผสานงานฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เข้ากับการออกแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง ชวนเที่ยวงาน "มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง และหัตถกรรมสันกำแพง" เปิดแหล่งการเรียนรู้การผลิตโคมมหัตถกรรมล้านนา ชม การประดับตกแต่งหมู่บ้านและนิทรรศการโคมล้านนา การสาธิตการทำโคมลอย โคมแฟนซี ขบวนแห่รถประดับโคม การประกวดนางสาวโคมลอย ถนนคนเดิน และการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 24-26 พฤศจิกายนนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 133]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 133]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 132]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 130]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 130]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 129]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 128]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 124]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved