**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 17 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1108 หัวข้อ [ 86 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศลได้ ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 10 มีนาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
หอการค้าจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จัดงานมหกรรมอาหารอร่อย ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองอาหารปลอดภัย สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
จัดหางานเชียงใหม่ เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแก่แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติถึง 30 มิถุนายน 2561 พร้อมผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงาน ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยแรงงานต่างด้าวมีหลายกลุ่ม และดำเนินการต่างกัน ให้ตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มใด เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มทุนพัฒนาเมือง “RTC” เตรียมงบประมาณ 50 ล้านบาท ลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการ smart bus นำร่องเส้นทางสาย R3 เส้นทาง สนามบิน-นิมมานฯ-เขตเมืองเก่า เฟสแรก 10 คัน โดยจะเร่งนำร่องมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ คนรุ่นใหม่หันมานิยมประกอบอาชีพช่างตัดผมแบบแนววินเทจมากขึ้น แต่ส่งผลกระทบจากการตัดราคากันเอง โดยไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณ คุณภาพมาตรฐาน ด้านหัวหน้ากลุ่มช่างตัดผมบาร์เบอร์วินเทจเชียงใหม่อยากให้มองถึงอาชีพที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและให้ความสำคัญกับลูกค้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ขบวนนักปั่นจิตอาสา“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” No one left behind เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยวันนี้ผู้พิการตาบอดและนักปั่นจิตอาสา 140 คน จะปั่นเข้าเส้นชัยที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว ซึ่งยอดเงินบริจาครวมขณะนี้กว่า 26 ล้านบาทแล้ว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลรถบุปผชาติยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลขบวนรถบุปผชาติประเภทความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่อำเภอสันกำแพง คว้ารางวัลรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และอำเภอหางดง คว้ารางวัลรถบุปผชาติประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ทายาทเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ บวงสรวงกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอก(พระอารามหลวง) เตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล เจ้าสุนทร ฯ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงาน "ฮอมปอยแม่ข่างาม" รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ให้สะอาดสวยงาม ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วม พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาค กล้าไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ นำมาปลูกประดับตกแต่งบริเวณสองฝั่งคลองแม่ข่าให้มีความสวย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ และท่าอากาศยานไทย นำเสนอความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 การประชุมในการเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งหากได้รับคัดเลือกจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวไทย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ดอกดารารัตน์ และดอกกล้วยไม้รองเท้านารี กำลังออกดอกสวยงามรับเดือนแห่งความรักที่ ในห้องปรับอุณหภูมิหรือห้องอารมณ์ดี ยังมีพรรณไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายพันธุ์เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบรรยากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
นายก อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง นำสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เดินเท้าขึ้นดอยอ่างขาง ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการหลวง ศึกษาเส้นทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 70]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 65]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 63]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 56]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 33]
    คณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดั ... รับฟังเสียง [ฟัง 32]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved