**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 17 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1108 หัวข้อ [ 86 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงานตลาดสีเขียว “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477 โดย​ สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยเป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 3 ของจังหวัด และเป็นแห่งที่ 173 ของประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวมอมเขียวชมเมืองซึ่งเป็นสัตว์ในจิตนาการวัฒนธรรมของล้านนา ล้านช้าง ในโครงการทดลองรถไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ 16 สถานีรอบคูเมือง พร้อมรับโปรโมชั่นโดยการจองตั๋วผ่านไลน์ @momcar
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านสารเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 มุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญ การสืบสวนขยายผล เพื่อทำลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ และ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการ เงินตราไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้ชมฟรี
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และพบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน"
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานด้านความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนอย่างทั่วถึง อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “เสือโคร่งขาว” และมอบอั่งเปา “เค้กเนื้อน้ำแข็ง” เป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชม ในโซน Tiger World และชมการแสดงเชิดสิงโต ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ผวจ.ชม.ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก โครงการรถไฟรางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร 17 สถานี และติดตามผลความคืบหน้าของโครงการศึกษาระบบส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้ารางเบา รวม 35 สถานี ด้าน Taxi OK เชียงใหม่นำร่อง 20 คัน เริ่มทดลองวิ่งสาย R3 ตั้งแต่ 1 มี.ค. นี้เป็นต้นไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และ การอนุรักษ์ ในงาน Amazing Thailand Tourism Year 2018 วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 2 เชียงใหม่อัลตร้ามาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงพื้นที่ร่วมตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบื้องต้นมีการตรวจพบการโฆษณาเบียร์ในร้าน ซึ่งผิดตาม พรบ. จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท โทษจับไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานครบรอบปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา และพิธีแต่งตั้ง ศาสนาจารย์ พร้อมเตรียมจัดงาน International Day เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 70]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 65]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 63]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 56]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 33]
    คณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดั ... รับฟังเสียง [ฟัง 32]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved