**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1561 หัวข้อ [ 121 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จัดแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยสำหรับผู้พิการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและแสดงความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีการแสดงโขน รามเกียรติ์ตอนจับนางสุวรรณมัจฉาและตอนยกรบ ให้เยาวชนผู้พิการเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
ทหาร-ตำรวจ จังหวัดลำพูน สนธิกำลัง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดบ้านเป้าหมาย 2 แห่งในพื้นที่อำเภอป่าซาง หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี และจากการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหา ปรากฏผลเป็นบวกทุกราย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ติดตามดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างเจาะลึก ผ่านกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผย ประชาชนยังคงร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ร่วมแสดงความเห็นแล้วกว่า 1,200 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
กรมการจัดหางานเตือนแรงงานชาวไทยระวังถูกหลอก ให้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ เนื่องจากปีนี้ จำนวนโควต้าแรงงานไทยทั้ง 2 ประเทศมีครบแล้ว จึงอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีชักชวนไปทำงานผ่านจากสื่อต่างๆได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ตั้งเป้าขับเคลื่อนการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2561 โดยเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูปแบบครบวงจร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรแบบยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
สาธารณสุขเชียงใหม่ แจงยืนยัน เชื้อไข้หูดับมีเฉพาะในเนื้อหมูเท่านั้น หลังมีกระแสข่าวคนทานลาบควายดิบแล้วติดเชื้อ อาการหนัก ต้องส่งโรงพยาบาล จนประชาชนเกิดความวิตกกังวล ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนื้อสัตว์ประเภทอื่นยังไม่พบเชื้อดังกล่าว แต่ไม่อยากให้ประมาท แนะเวลารับประทาน ควรทำให้สุกก่อนดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
เชียงใหม่ร่วมบูรณาการ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่า บริเวณเชิงสะพานศรีดอนไชย หวังให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ในการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงที่รกร้างว่างเปล่า และเป็นแหล่งมั่วสุม โดยเตรียมทำการปลูกต้นไม้และดอกไม้สีเหลือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ ให้แก่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงของปัญหาการเผาส่งผลต่อปัญหาหมอกควันมากที่สุด เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สร้างมูลค่านำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย หรือเชื้อเพลิงพลังงานลดปัญหาหมอกควันอย่างยั่นยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัว โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ หรือ "ไอเดีย เฮาส์" โครงการนำร่องสนับสนุนการออกแบบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน คาดจะช่วยเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าได้ประมาณ 3- 5 เท่า และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 – 10
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ครอบครัวเด็กหญิง วัย 12 ปี อาศัยอยู่กับมารดาและยาย ในสภาพบ้านที่ทรุดโทรมไม่ปลอดภัย ปลูกบนที่ดินของผู้อื่น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ ตลอดจนทุนการศึกษาให้เป็นเวลา 3 ปี และฝึกอาชีพให้มารดาเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปลายเดือนมิถุนายน นี้ กว่า 21,000 อัตรา ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีผู้สนใจสอบแข่งขันมากกว่า 6 แสนคน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาต ... รับฟังเสียง [ฟัง 103]
    อดีตทหารเรือที่เชียงใหม่สะสมเหรียญที่ระลึกและภาพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบา ... รับฟังเสียง [ฟัง 95]
    กลุ่มรักสุขภาพเชียงใหม่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดเส้นทางออกกำลังกายและ ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานให้แก่เครือข่ายในภาคเหน ... รับฟังเสียง [ฟัง 84]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมนายบัญญัติ แสนลี่ลูกชายนายเล่าต๋า ราชายาเสพติดหลังหลบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 82]
    ผู้แทนทูตประเทศไต้หวันมอบบ้านให้เช้าจะนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 81]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดสั่งจากอำเภอแนวชายแดนมาพักไว้ในชุมช ... รับฟังเสียง [ฟัง 80]
    วัดพันเตาเชียงใหม่จุดเทียนและดวงประทีปพันดวงนั่งสมาธิ ถวายอาลัยพระบาทส ... รับฟังเสียง [ฟัง 79]
    ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่เล่นตามล่าแก๊งค์รถยนต์รู้เบียดเรียกค่าเสียหายเหยื ... รับฟังเสียง [ฟัง 79]
    ตำรวจช้างเผือกจับกุมหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยปลากระป๋องและบะหมี่ครึ่งสำเร ... รับฟังเสียง [ฟัง 79]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved