ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 105 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1082 หัวข้อ [ 84 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือภาคเอกชน พัฒนาเยาวชนด้านกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ ภายใต้โครงการ "Startup Innovation for New Gen ออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำหอม ต่อยอดการศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นดอกพืชสกุลมหาหงส์ที่เป็นเอกลักษณ์พืชในท้องถิ่นของไทย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือภาคเอกชนส่งเสริมรวบรวมและจำหน่ายสินค้าภาคเกษตรกรรม ลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ มุ่งหวังให้ศูนย์สินค้าการเกษตรภาคเหนือ เป็นแหล่งซื้อ-ขาย ที่มีความแน่นอนและเป็นธรรม พร้อมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
ตำรวจช้างเผือกจับกุมหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยปลากระป๋องและบะหมี่ครึ่งสำเร็จรูปในร้านขายของชำนำไปรับประทานเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
รายงานข่าวโดย: สุรพันธ์ สอนไม้ [ฟัง 22] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 13.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วง Golden week ของจีน โดยคาดว่าในปี 2559 จะมีผู้โดยสารจากจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่มากกว่า 1.3 ล้านคน
รายงานข่าวโดย: ณัชชา อุตตะมัง [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำ แม่งัด-แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ภายใต้วงเงิน 15,000 ล้านบาท คาดเสร็จในปี 2564
รายงานข่าวโดย: ณัชชา อุตตะมัง [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
จังหวัดเชียงใหม่ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพร้อมสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูป ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสําปะหลังปี 2559 และ 2560 รวม 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
เจ้าหน้าที่จับกุมหนุ่มใหญ่แอบอ้างและแต่งกายเป็นทหารยศ 100 เอกพร้อมกับเครื่องแบบทหารแขวนในรถสามชุดและยังพบว่าติดป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถยนต์ของตนเองคดีสามข้อหาขับรถตู้ให้กับโรงเรียนนานาชาติ
รายงานข่าวโดย: สุรพันธ์ สอนไม้ [ฟัง 17] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แจงผลงานตลอดช่วงอยู่ในตำแหน่ง เผยคดีจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในขั้นตอนเสนอผู้บังคับบัญชาคาดจะส่งฟ้องในเร็วๆ นี้
รายงานข่าวโดย: ณัชชา อุตตะมัง [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
กลุ่มรักสุขภาพเชียงใหม่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดเส้นทางออกกำลังกายและปั่นจักรยานหน้าศูนย์ประชุมและจะแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นมานั่งดื่มสุราและทิ้งก้นบุหรี่ขวดแก้วจนทิ้งแทงเท้าและยางรถจักรยานยนต์รวมทั้งนำสติ๊กเกอร์มาติดบดบังป้ายเครื่องหมายจราจร
รายงานข่าวโดย: สุรพันธ์ สอนไม้ [ฟัง 13] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
ใกล้เทศกาลกินเจพืชผักหลายชนิดปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นที่ประชาชนชาวเชียงใหม่รับประทานอาหารเจเพื่อเป็นการสร้างโทรมาแล้วก็จะถึงเทศกาลถือศีลกินเจวันที่หนึ่งถึง 10 ตุลาคมนี้
รายงานข่าวโดย: สุรพันธ์ สอนไม้ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อ 18 กันยายนที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอแม่ออนและบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 แผ่นชุดมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 53 หมู่บ้าน 5,955 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เผยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านในปีที่ผ่านมาผลิตยาบ้าลักลอบส่งเข้ามาขายในไทยมากกว่า 50 ล้านเม็ด แต่จับกุมได้เพียง 12 ล้านเม็ด
รายงานข่าวโดย: สุรพันธ์ สอนไม้ [ฟัง 16] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 13.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพอย่างเข้มข้น สาธิตการฝึกอาชีพจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยนต์ผลดีลงนามในสัญญา ... รับฟังเสียง [ฟัง 86]
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรจัดโครงการมาตรฐานสิน ... รับฟังเสียง [ฟัง 81]
    พระภิษุสามเณรวัดพันเตาติดธงฟ้าและตราสัญลักษณ์เกือบ 3,000 ผืน เพื่อเป็น ... รับฟังเสียง [ฟัง 75]
    ตำรวจจับกุมพ่อค้ายาเสพติด ขณะขับรถยนต์กระบะนำยาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 60]
    ตำรวจภาค 5 จับหญิงชาวเชียงใหม่คาบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 60]
    ชาวบ้านตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง เชียงใหม่ คัดค้านบริษัทเอกชน สร้างถนนสาย ... รับฟังเสียง [ฟัง 58]
    แล้งจัดบ่อน้ำบาดาลแห้งขอดชาวสวนลำไยในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีน้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 58]
    ู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปรับแผนให้เข้มข้นจุดตรวจบนถนนสายหลักหวั ... รับฟังเสียง [ฟัง 57]
    ภัยแล้งส่งผลกระทบการท่องเที่ยวในเขื่อนแม่งัด ต้องย้ายแพออกมาอยู่ใกล้เข ... รับฟังเสียง [ฟัง 56]
    เจ้าหน้าที่นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านใหม่สวรรค์อำเภอแม่วางจัง ... รับฟังเสียง [ฟัง 54]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved