**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 14 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1558 หัวข้อ [ 120 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการทุกฝ่าย ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างตรงจุด ทำลายเครือข่ายค้ายา ป้องกันนักค้ายาเสพติดรายใหม่และการบำบัดรักษา เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ พร้อมเตรียมจัดทำแผนปี 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานใหญ่กระตุ้นตลาดกาแฟไทย จัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังบัณฑิตศึกษา” เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี้ หวังนำคนไทยสัมผัสโลกอนาคตด้วยนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆจากต่างประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญเที่ยวงาน "เมืองผ้าฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2560 ณ บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ชมรมนักดนตรีเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "16 ปี แด่คนช่างฝัน" จรัล มโนเพ็ชร รวมศิลปินร่วมแสดงดนตรี โฟล์คซองคำเมือง รายได้นำไปจัดตั้งกองทุนจัดทำหนังสือบทเพลงฉบับสมบูรณ์ และมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลทางการศึกษา เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ก.ย.นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
สำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ...ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม... เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเป้าเป็นผู้นำการผลิต และการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
ขนส่งเชียงใหม่ เผยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดทำแอพพลิเคชั่น CM Taxi มาใช้กับรถสองแถวสี่ล้อแดง เพิ่มช่องทางกับผู้ขับรถสี่ล้อแดงและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร โดยแสดงราคา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของรถสี่ล้อแดง และรัศมีที่ใกล้จุดที่ผู้โดยสารเรียกรถ ปรากฏอยู่ด้วย แก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ดาวน์โหลดฟรีรองรับทั้งระบบ Android และ iOS
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
เครือข่ายผู้เลี้ยงโคนม สนองนโยบายภาครัฐ นำแผ่นยางพาราแปรรูปมาใช้เป็นแผ่นยางปูพื้นในคอกโคนม โดยแจกจ่ายให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ทำให้โคนมที่เลี้ยง สุขภาพดีขึ้น สภาพคอกเลี้ยงสะอาดขึ้น ปลอดจากโรคปากเท้าเปื่อย ลดปัญหาการบาดเจ็บจากการลงนอนและลุกขึ้นยืนของโคนม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษากีบวัว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในการดูแล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดนิทรรศการ "ไอเดีย เฟส" แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผู้ประกอบการผลสำเร็จโครงการไอเดีย เฮาส์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ติวเข้มผู้ประกอบการและนักออกแบบกว่า 800 คน ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าสินค้า 20-30 %
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยป้องกันการปลอมแปลง ด้วยแถบแม่เหล็ก และ QR Code เพื่อเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถรองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และจะได้รับใบขับขี่ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ รับนโยบาย รัฐบาลส่งเสริมแอพพลิเคชั่น Echo English เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ได้อย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 65]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 53]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 53]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 49]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 48]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved