**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทดสอบข่าว
เรื่อง : พฤติกรรมเนือยนิ่งของคนรุ่นใหม่ต่อสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ : วสุรมย์ สุริยะวงศ์
ผู้ร่วมรายการ : ภก.จิรวิชญ์ ยาดี - คณะเภสัชศาสตร์
ภก.วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี - รพ.สันทราย
นศภ.กวินทิพย์ แท่งทอง - นักศึกษาฝึกงาน
วันออกอากาศ : วัน พุธ ที่ 11 มกราคม 2560
เวลา : 13.00 น. - 14.00 น.
ฟังย้อนหลังได้ คลิก Play